Meno
Heslo
Registrácia
Úvod
Organizačný výbor
Kontakt
O konferencii
Organizačné pokyny
Okruhy konferencie
Miesto konania
Stravovanie a ubytovanie
Pokyny pre autorov
Vložné
Účastníci
Zoznam účastníkov
O nás
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
UKF
Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť
SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

a

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE


Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Vás pozývajú na

NITRIANSKE ŠTATISTICKÉ DNI

pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

5. - 6. marec 2015, Nitra
Program konferencie
 
Copyright © 2010 - 2015 Viliam Ďuriš, Dušan Vallo, Katedra matematiky